Kverner

Pålitelige kverner fra Untha - Østerrisk kvalitet!

Untha RS-serie

Fireakslede kverner for kontrollert og nøyaktig sluttstørrelse. Perfekt for makulering!

Makulering og presis forminsking

Untha RS30/40

Den pålitelige og kraftig konsturerte 4-akslede RS30 og RS40-serien kverner fra Untha har blitt testet og utviklet over flere tiår, og var opprinnelig designet for et bredt bruksområde. Kvernene kan brukes som enkeltstående enheter, eller integreres inn i komplekse systemer, der de ofte blir en favoritt på grunn av deres svært kompakte design. 

 

Mellomserien fireakslede kverner, for krevende oppgaver.

RS50/60/100

Mellomstørrelsen i RS-klassen er spesielt egnet for vanskelige gjenvinningsapplikasjoner. Takket være det modulære designet og varierte knivkonfigurasjoner er disse fireakslede kvernene spesielt fleksible i bruk. I tillegg er det mulig å tilpasse hastighet, dreiemoment, pakninger, åpninger mellom knivene og rasterstørrelser slik at de passer dine behov. Dette forsikrer høyest mulig fleksibilitet med maksimal pålitelighet.

Det integrerte hurtigskift-systemet for rasteret - som kommer levert som standard - gjør skifte av raster raskt og enkelt.

Den største fireakslede kvernen, for ekstra tøffe oppgaver

RS150

RS150 er den største fireakslede kvernen fra untha og har blitt spesielt utviklet for spesielt vanskelige bruksområder, der høy kapasitet, ytelse og tilgjengelighet, samt lave vedlikeholdskostnader er påkrevet.

Høydepunktet i denne unike innovasjonen er den nyutviklede Untha Eco Drive. Det dynamiske og energieffektive motorkonseptet sørger for at knivene stoppes umiddelbart dersom fremmedobjekter som ikke kan kvernes havner i kverna - og hindrer dermed kostbare havarier. I tillegg sørger det for at man kan reversere knivene ofte, noe som er spesielt nødvendig ved kverning av vanskelige materialer.

Untha XR-serie

Hurtiggående enakslet kvern med mange bruksområder. Forkvern, eller direkte til sluttstørrelse i ett steg!

Fleksibel forkvern eller ett-stegs løsning

Untha XR-serie

XR-serien er en høy-ytelseskvern som kan brukes som forkvern i et større anlegg eller en ett-stegs kvernløsning ved produksjon av RDF. Den krever lite vedlikehold, og det som må gjøres har enkel tilkomst. Rask leveranse av reserve- og slitedeler, samt mulighet for fjerndiagnose sikrer problemfri drift.

Mobil elektrisk kvern

Untha XR mobil-e

Reduser dine kostnader og reduser miljøskadelige utslipp med en mobil kvern som går på strøm!

Kvernen er identisk med den vanlige XR-serien, og den kan brukes til samme formål, men kvernen er montert på belter og kan flyttes med fjernkontroll. Når kvernen ikke er tilkoblet strømnettet drives beltene fra en liten generator montert på kvernen.

Untha TR-serie

Finkvern for nøyaktig sluttfraksjon

Finkvern for RDF/SRF

TR2500/3200/4000

Den pålitelige TR-serien ble spesielt utviklet for etterkverning av fraksjoner med høy brennverdi og er hovedsakelig brukt som finkvern i brenselproduksjon. TR er en høy-kapasitetskvern for RDF/SRF-fraksjoner som produserer sluttfraksjoner med høy kvalitet.

For mer informasjon om kverner fra Untha - ta kontakt med oss, eller se Unthas hjemmesider www.untha.com